top of page

תקנון האתר ותנאי שימוש

כללי

 • אתר HaimSimhon's BarberShop ("האתר") מופעל ע"י חברת HaimSimhon's BarberShop ("החברה"), בכתובת אינטרנט www.haimbarber.com ומטרתו רכישת מוצרים לשיער והזקן וקיבעת תורים למספרה ("המוצר").

 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

רכישת מוצר באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

מדיניות החזרות וביטולים

 • החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

 • התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מדיניות אספקה והובלה

 • האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר).

 • אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.

 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

מדיניות פרטיות

 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

קביעת תורים

 • בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל משתמש ומתחייב כלפי בעלי האתר כדלקמן:

 • כי לא יבצע רישום סרק של תורים ו/או ביטול סרק של תורים דרך האתר ולא יעשה או ינסה לעשות מעשים שיש בהם כדי לשבש פעילותו של האתר

 • כי קביעת תורים וביטול תורים ביומן וירטואלי של העסק יעשה על ידו בתום לב. וכי קביעת תור סרק או ביטול סרק של תור, או שלא בתום לב עשויים להצמיח עילת תביעה כלפי המשתמש מצד העסק האמור הנוגע לעניין ומצד בעלי האתר.

 • כי לא ימסור לאתר ביודעין מידע שקרי או מטעה.

 • כי מסכים למסור לבעלי האתר פרטים מזהים לגבי שמו, כתובתו ומספרי הטלפון שלו וכתובת דואר אלקטרוני פעילה שבחזקתו ובשימושו כי עבור חלק מהפעולות המתבצעות ומצהיר כי המידע שסיפק כחלק משימושו באתר הנו מידע נכון ומדויק, כתובת הדואר-האלקטרוני היא כתובתו הפרטית והאישית, מספר הטלפון הנו מספר טלפון בבעלותו או בשימושו המורשה על-ידי הבעלים וכי הוא מסכים שבעלי האתר ישמרו נתונים אלה במאגר המידע של האתר, לשם ניהול היומן 

 • כי מסכים שבעלי האתר יישלחו אליו הודעות דואר אלקטרוני הדרושות לשם ניהול התורים במסגרת השירות, על-פי כתובת או כתובות דואר-אלקטרוני שסופקו על-ידו .

 • כי מסכים שבעלי האתר יישלחו אליו הודעות SMS לתזכורת לתורו במסגרת השירות, על-פי מספר הטלפון שסופק על-ידו .

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל Haimm2004@gmail.com מספר טלפון: 052-8816570

bottom of page